จิตไม่สงบถ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อให้พ้นอันตราย

     ท่านผู้ฟังเคยได้ทราบว่า ถ้ามีเหตุการณ์หรือว่ามีอันตรายเกิดขึ้น มีความกลัว มีความขนพองสยองเกล้า มีความตกใจเกิดขึ้นแล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย เคยทราบไหมคะ แล้วสงบจริงหรือเปล่า หรือว่าระลึกถึงเพียงเพื่อให้อันตรายนั้นหมดสิ้นไปเท่านั้นเอง โดยที่ว่าขณะนั้นสงบหรือเปล่า

     การอบรมเจริญสมถภาวนา คือการระลึกถึงพระพุทธคุณ จุดประสงค์ คือ บรรเทาไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะสงบเมื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ

     เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังลองคิดดูถึงเวลาที่กิเลสมีกำลัง แล้วเป็นไปในทางโลก แม้การจะกราบไหว้พระพุทธรูป ก็เป็นการกระทำเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นให้พ้นจากอันตรายเป็นต้น  แต่ในขณะนั้นไม่ใช่การให้จิตสงบเป็นกุศล ซึ่งต่างกัน

หัวข้อหมายเลข  5180
ปรับปรุง  20 ส.ค. 2558