Loading...

สนทนาธรรม .. วันอาสาฬหะบูชา ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๓
บ้านธัมมะ
บ้านธัมมะ
วันที่ 28 มิ.ย. 2553 09:35
อ่าน 2042

 ขอเชิญร่วมการสนทนาธรรม

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

โดยมีรายการดังนี้

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐น. สนทนาพระธรรมวินัย

๑๒:๐๐-๑๔:๐๐น  เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

๑๔:๐๐-๑๖:๐๐น  สนทนาเรื่องการปฏิบัติธรรม

 

 ความคิดเห็นที่ 1
 
ผิน
วันที่ 28 มิ.ย. 2553 15:21

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
เมตตา
วันที่ 28 มิ.ย. 2553 19:13

การสนทนาธรรมเป็นมงคลของชีวิต

...กราบอนุโมทนาค่ะ..

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
orawan.c
วันที่ 29 มิ.ย. 2553 17:08

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 29 มิ.ย. 2553 18:25

ขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 5
 
Jans
วันที่ 30 มิ.ย. 2553 00:30

 ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

 ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 6
 
J-Lamphun
วันที่ 30 มิ.ย. 2553 14:17

ขออนุโมทนาครับ

บ้านธัมมะเชียงใหม่ เตรียมตัว (และเตรียมใจ) ไปฟังธรรม 10 ท่านด้วยกันครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 7
 
tanakase
วันที่ 1 ก.ค. 2553 12:16

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 8
 
saifon.p
วันที่ 1 ก.ค. 2553 14:03

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 9
 
Charlie
วันที่ 2 ก.ค. 2553 05:50

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 10
 
สมศรี
วันที่ 2 ก.ค. 2553 15:16
ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  

ความคิดเห็นที่ 11
 
pat_jesty
วันที่ 8 ก.ค. 2553 22:27

กราบอนุโมนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 12
 
kinder
วันที่ 11 ก.ค. 2553 22:17

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 13
 
ทศพล32
วันที่ 12 ก.ค. 2553 17:31

ปัญญาย่อมได้จากการฟังด้วยดีและสนทนาธรรม

 
  

ความคิดเห็นที่ 14
 
chamaikorn
วันที่ 13 ก.ค. 2553 10:44

                                   ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 15
 
wkedkaew
วันที่ 13 ก.ค. 2553 11:39

ขออนุโมทนา

 
  

ความคิดเห็นที่ 16
 
raynu.p
วันที่ 14 ก.ค. 2553 18:16

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 17
 
อามีมี่
วันที่ 14 ก.ค. 2553 21:06

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 18
 
บัวขาว
วันที่ 14 ก.ค. 2553 21:26

 

ตั้งใจจะไปฟังธรรมที่มูลนิธิกับอาจารย์อยู่แล้วค่ะ  ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 

 
  


ความคิดเห็นที่ 20
 
khampan.a
วันที่ 17 ก.ค. 2553 15:20

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 21
 
Komsan
วันที่ 18 ก.ค. 2553 21:31

กราบอนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 22
 
เจริญในธรรม
วันที่ 20 ก.ค. 2553 20:34

ขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 23
 
hadezz
วันที่ 23 ก.ค. 2553 11:10

  ขออนุโมทนาค่ะุ 

 
  

ความคิดเห็นที่ 24
 
khan
วันที่ 23 ก.ค. 2553 11:40

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 25
 
pamali
วันที่ 24 ก.ค. 2553 10:41

 ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ สาธุ

 
  

ความคิดเห็นที่ 26
 
คุณ
วันที่ 26 ก.ค. 2553 18:40

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่