มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  23 ม.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข  15248
อ่าน  1,360

มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ โดยที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ... 

     จิตเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไป...   จิตได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป...  แต่ละขณะเกิดขึ้นและ

ดับไป    ไม่เหลืออะไรเลย    ไม่กลับมาอีก    ในแต่ละวันเห็น   ได้ยิน   ได้กลิ่น  ลิ้มรส 

กระทบสัมผัส และก็คิดนึก  ไม่เคยรู้ความจริง   จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันในแต่ละภพชาติ  เกิดแล้วตาย  ตายแล้วเกิดโดยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ  เพียงปรากฏ

ให้ได้เห็น   เพียงปรากฏให้ได้ยิน...แล้วดับไปหมด     ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วตามเหต  ปัจจัย   อยู่มาแล้วนานแสนนานในสังสารวัฏฏ์ก็ไม่รู้ความจริง  จึงต้องเกิดขึ้นมาเห็นอีก

ได้ยินอีก..ไม่มีวันสิ้นสุด  ชีวิตที่ประเสริฐคือ  มีชีวิตอยู่เพื่อความรู้สิ่งที่มีจริงที่กำลัง ปรากฏ   ความเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริง

ขออนุโมทนาค่ะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 ม.ค. 2553 08:46 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 24 ม.ค. 2553 08:47 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
รากไม้
วันที่ 24 ม.ค. 2553 10:03 น.

เมื่อถึงวันนั้นแล้ว ....วันที่พบกับ อริยสัจจธรรม หรือ พบกับความจริงที่กำลังปรากฏ หรือ พบกับความเห็นถูกในสภาพความเป็นจริง ...สิ่งหนึ่งสิ่งใดเหล่านี้ ก็ตาม

 

จะพบกับความสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด ที่หาสิ่งหนึ่งสิ่งใดทดแทนไม่ได้เลย ....แล้วหนทางที่ยาวไกลที่เราอดทนเดินผ่านมาแสนไกลจนนับเวลาไม่ถ้วนนั้น  ก็ยากที่เราจะเดินกลับไปสู่จุดเดิมได้อีกแล้ว

 

และพร้อมก้าวไปสู่ พระนิพพาน ในภายภาคเบื้องหน้าต่อไป

ขออนุโมทนา ดวงจิตผู้ใกล้พระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 24 ม.ค. 2553 10:48 น.

 

อยู่กับคูถ.....แต่ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นคูถ

 

พระธรรมจึงเปรียบเสมือนแสงประทีป

ที่ส่องให้เห็นเป้าหมายที่แท้จริงของ....การมีชีวิตอยู่

เพื่อ......รู้ความจริงค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
LouisZza
วันที่ 24 ม.ค. 2553 13:38 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 24 ม.ค. 2553 21:44 น.

 

การมีชีวิตที่ประเสริฐ  คือ  มีชีวิตอยู่เพื่อความรู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

สิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือปัญญา

วิปัสสนาญาณ 16 ในหนังสือปรมัตถธรรมสังเขป

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
narong.p
วันที่ 24 ม.ค. 2553 23:25 น.

 

จึงควรอยู่ไปวันๆด้วยการรู้ความจริง ด้วยการศึกษาธรรมะที่พระพุทธองค์

ได้ทรงตรัสรู้และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแสดงธรรม๔๕พรรษาเพื่อ

อนุเคราะห์บุคคลในสมัยนี้ซึ่งปัญญาน้อยให้เข้าใจได้ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 25 ม.ค. 2553 09:48 น.

เมื่อก่อนที่จะได้ศึกษาธรรม

ก็เคยคิดอยู่บ่อยครั้งว่า (เรา) มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

แต่ขณะนี้ มีคำตอบแล้วครับ

ชีวิตที่ยังมีอยู่ ในทุกๆขณะต่อๆไปนี้

ควรเป็นไปเพื่อการบำเพ็ญกุศลทุกประการที่จะสามารถทำได้

และ อบรมเจริญปัญญา ด้วยการฟังและพิจารณาธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้น

บ่อยๆเนืองๆครับ


ในกาลบางครั้งบางคราว   

การที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ๑ 

การได้กำเนิดเป็นมนุษย์   ๑ 

การแสดงสัทธรรม   ๑ 

ที่จะพร้อมกันเข้าได้   หาได้ยากในโลก 

ชนผู้ใคร่ประโยชน์   จึงควรพยายามในกาลดังกล่าวมานั้น   ที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัทธรรมได้

 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต

เล่ม ๔ - หน้าที่ ๔๕๔

.........

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆท่านครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 ม.ค. 2553 20:13 น.
มีชีวิตอยู่เพื่อสะสมความดีและสะสมปัญญา    จนกว่าจะสิ้นอาสวะกิเลสค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
คุณ
วันที่ 27 ม.ค. 2553 16:05 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
สามารถ
วันที่ 27 ม.ค. 2553 18:16 น.

 มีชีวิต

เพื่อเข้าใจชีวิต (สติปัฏฐาน)

จะเป็นผู้ไม่เสียชาติเกิด

 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ตะวัน
วันที่ 28 ม.ค. 2553 22:40 น.

ขออนุโมทนาครับ

ผมคิดเหมือนคุณเมตตา แต่อธิบายออกมาไม่ถูกครับ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ